Ważne informacje

Od 1 stycznia 2021 używane maszyny oraz pojazdy służące do celów rolniczych oraz leśnych są sklasyfikowane jako Rośliny i Produkty Roślinne Objęte Regulacjami i na eksport do krajów Unii Europejskiej będą potrzebować przed zgłoszenia i świadectwa fitosanitarnego (PC) na transport z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, włącznie z Irlandią Północną.

Data inspekcji oraz wydania certyfikatu nie może być wcześniejsza niż 14 dni przed datą wysyłki odpowiedniego materiału, którego dotyczy certyfikat. Data “wysyłki” = dzień, w którym towary zostały eksportowane z kraju wydania certyfikatu.

Długość czasu, w którym towary pozostają w transporcie, nie wpływa na ważność certyfikatu.

Jako że gleba jest sklasyfikowana jako produkt roślinny wysokiego ryzyka i jest zakazana, używane maszyny służące do użytku rolniczego i leśnego muszą być oczyszczone z gleby od 1 stycznia 2021.
Podsumowanie procedury
Zarejestruj się na stronie GovernmentGateaway i w systemie eDomero.
Aplikuj o numer EORI jak najszybciej. Otrzymanie numeru może potrwać tydzień.
Sprawdź, czy musisz się zarejestrować do VAT.
Zadecyduj, ktora agencja celna w Uk w Twoim imieniu utworzy deklarację eksportową .
Sprawdź wymagania odnośnie roślin i produktów roślinnych, które zamierzasz esportować do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021.
Aplikuj o świadectwo fitosanitarne (PC) od Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PHSI), używając odpowiedniego formularza w systemie eDomero lub odpowiedniej formy papierowej przed eksportem.
Sprawdź, czy drewniane opakowania używane do transportu są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Dotyczącymi Środków Fitosanitarnych nr 15 (ISPM 15).

1 – WYBRANIE AGENCJI CELNEJ PRZY URZEDZIE CELNYM W MIEJSCU NAJBLIZSZYM MIEJSCA ZAMIESZKANIA W CELU UZYSKANIA LISTY DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO ZGLOSZENIA MIENIA PRZESIEDLENCZEGO W POLSCE.
Do EX1 – POTRZEBUJEMY:
2. Exporter details (name address)
(imie,nazwisko i Adres Nadawcy)
3. Importer details (name and address)
(imie i nazwisko i Adres Odbiorcy)
4. Route (Granica UK i Granica Eu – Docelowa Agencja Celna przy Urzedzie Celnym -nazwa i adres)
5. Goods invoice / packing list – Lista osobistych rzeczy oraz ich szacunkowa wartosc – deklaracja odnosnie ilosci kartonow przewozonych w przeprowadzce
6. Weight kgs/ Waga w kg
7. Samochod (V5C, invoice zakupu z data – powyzej 6miesiecy)
Nowe rzeczy podlegaja opodatkowaniu.

1. EX1 (EXPORT DEKLARACJA)
2. CMR/KARTA PRZEWOZOWA
3. INVOICE/FAKTURA
4.Packing List (jesli istnieje)
*****
1. Wybrana Agencja Celna przy Urzedzie Celnym – pelna nazwa/adres/nr agencji/nr telefonu
2. Numer EORI nadawcy, EORI Firmy przewozowej oraz EORI odbiorcy (jesli, jest osoba prywatna to wtedy Pesel lub NIP)
3. Granica Wyjazdu Z UK (miejsce, data, orientacyjna godzina)
4. Granica z Unia Europejska (miejsce)

PKS International CARGO S.A. – Biała Podlaska
AGM – Białystok
Bus Speed – Gdynia
Terramar – Gliwice
Expol – Krosno
Euro-Top – Szczecin
Inter-Stat – Toruń

Właściciel pojazdu, który ma zostać tymczasowo wyeksportowany (na przykład w celu naprawy), musi spełnić kilka warunków, aby cała procedura przebiegła zgodnie z obecnymi przepisami:

Żeby przekroczyć granicę UK należy otworzyć deklarację eksportową u agenta celnego w UK.

Po przybyciu do Polski właściciel pojazdu jest zobowiązany do:
Zadeklarowania, że pojazd będzie przebywał na terenie Polski nie dłużej niż 12 miesięcy,
Znalezienia agencji celnej i uiszczenia opłaty depozytu,
Depozyt to równowartość sumy opłat celnych, które były uiszczone przy sprowadzeniu i zarejestrowaniu samochodu (cło, akcyza, podatek VAT, etc.),
Depozyt jest ustalany według taryfy agencji celnej w Polsce.

W dzień powrotu do UK właściciel pojazdu powinien skontaktować się z agentem celnym w UK i poinformować o powrocie, aby agent mógł kontynuować procedurę.

Po przekroczeniu granicy następuje procedura Return Goods Relief (RGR) na podstawie wcześniej wspomnianej deklaracji eksportowej jako dowodu.

Po przybyciu właściciela pojazdu do UK agent celny w UK zamyka deklarację eksportową. Właściciel musi okazać ten dokument agencji celnej w Polsce.

Na podstawie zamkniętej deklaracji eksportowej właścicielowi zwracany jest depozyt z agencji celnej w Polsce.